Projekt „Inwentaryzacja cmentarzy wojennych”

Gałkówek – Pustułka

W roku 2018 rozpoczęliśmy wieloletnie zadanie inwentaryzacji i lokalizacji (mapa GPS) wszystkich obiektów cmentarnych, nagrobków i miejsc pochówku żołnierzy i bojowników poległych w powstaniu styczniowym, bojach pierwszej i drugiej wojny światowej w woj. łódzkim. Nasze prace zainaugurowała inwentaryzacja mogił w Gałkowie i okolicach.

Według wstępnych szacunków las Gałkowski jest zbiorową mogiłą dla kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, w tym także żołnierzy Polaków, walczących w różnych armiach stron konfliktu. Pamięć ludzka jest ulotna, a historia takich miejsc powinna być przekazywana w lokalnych społecznościach. Partnerem w naszych działaniach została miejscowa Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego, w Gałkowie Dużym obchodząca w 2018 r. 200-lecie istnienia.

Bechcice Kolonia i Pawlikowice

W 2019 r. zrealizowaliśmy projekt „Inwentaryzacja cmentarza wojennego w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach”, który obejmował prace inwentaryzacyjne na cmentarzach wojennych w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach, a także aktywizację społeczności lokalnych poprzez stworzenie sieci lokalnych „Strażników pamięci”, instytucji i osób zaangażowanych w dbałość o zachowanie pamięci o poległych wśród miejscowej ludności