Projekt „Inwentaryzacja cmentarzy wojennych”

Gałkówek – Pustułka

W 2018 r. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos rozpoczęło wieloletnie zadanie inwentaryzacji i lokalizacji (mapa GPS) wszystkich obiektów cmentarnych, nagrobków i miejsc pochówku żołnierzy i bojowników poległych w powstaniu styczniowym, bojach pierwszej i drugiej wojny światowej w woj. łódzkim. Prace zainaugurowała inwentaryzacja mogił w Gałkowie i okolicach.

Według wstępnych szacunków las Gałkowski jest zbiorową mogiłą dla kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, w tym także żołnierzy Polaków, walczących w różnych armiach stron konfliktu. Pamięć ludzka jest ulotna, a historia takich miejsc powinna być przekazywana w lokalnych społecznościach.

Partnerem działaniach jest miejscowa Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Gałkowie Dużym obchodząca w 2018 r. 200-lecie istnienia.

 

Bechcice Kolonia i Pawlikowice

W 2019 r. zrealizowano projekt „Inwentaryzacja cmentarza wojennego w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach”, który obejmował prace inwentaryzacyjne na cmentarzach wojennych w Bechcicach Kolonii i Pawlikowicach, a także aktywizację społeczności lokalnych poprzez stworzenie sieci lokalnych „Strażników pamięci”, instytucji i osób zaangażowanych w dbałość o zachowanie pamięci o poległych wśród miejscowej ludności. Zaplanowano również tablice upamiętniające miejsca wojennych pochówków.

W ramach projektu i obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 odbyły się również zajęcia z dziećmi z miejscowych szkół mające na celu zainteresowanie historią lokalną i zachęcenie do zbierania wśród najbliższego otoczenia wspomnień i historii lokalnych.